mst

HUIS VAN VERBINDING

Het MST is een organisatie met een verhaal.
Lees hierover over onze achtergrond en wat wij belangrijk vinden

Organisatie

De organisatie van het MST bestaat uit een grote groep vrijwilligers, een team van medewerkers en de bestuursleden van het stichtingsbestuur.

Vrijwilligers

Het MST heeft vrijwilligers met allerlei achtergronden. Wie als vrijwilliger actief is, beweegt mee in allerlei groepen en verbanden. Samen redzaam zijn, daar draait het om. Vrijwilliger zijn bij het MST is een leuke en leerzame ervaring. Als je vrijwilligerswerk doet bij het MST ontwikkel je jezelf in een nieuwe sociale rol. Dat geldt voor iedereen, ongeacht achtergrond en opleiding. Met groep van circa 175 vrijwilligers zijn verrassende ontmoetingen gegarandeerd!

Het team

Het team van betaalde medewerkers bestaat uit tien mensen:
Een bekend gezicht voor iedereen die bij het MST komt is William Theuvenet, huismeester.
Anne Zeegers, Bouke Kuurstra en Lucas Geurts werken in de huiskamer van het MST. Alle drie zijn opgeleid als maatschappelijk werker.
Lydia Verhagen is theoloog en heeft ruime ervaring in persoonlijke begeleiding en groepswerk. Lydia is gespecialiseerd in presentiewerk. Je zult haar ook vaak in de huiskamer zien waar zij een aansturende rol heeft.
Het educatieprogramma is in handen van Marieke van Geelen en Marianne Stoop. Hen kom je tegen bij de taalspreekuren of in de lessen van de MST-Taalschool.
Nienke Kemper heeft bedrijfskunde gestudeerd en houdt als administrateur de financiën van het MST in het oog.
Bic Driessen en Rob van der Zwan zijn beiden theoloog en zijn respectievelijk beleidsmedewerker en directeur.

Het MST-bestuur

  •     Dhr. Eric van den Einden (Voorzitter)
  •     Mw. Marjo Frenk (bestuurslid)
  •     Dhr. Pieter van Mol (penningmeester)
  •     Mw. Bernie Spronk (secretaris)
  •     Mw. Paula Sukel (bestuurslid)

Adviseurs:

  •     fdnsc: Mw. Lies Alkemade
  •     msc: Dhr. Jan Jetse Bol

De betaalde krachten ontvangen salaris conform het Rechtspositiereglement voor werknemers
in dienst van religieuze instituten.

Bestuursleden kunnen reiskosten declareren (€ 0,19 per km).

ANBI

MST | mensen in beeld houden is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doneren

Wilt u het MST sponsoren met een donatie?
U kunt dit overmaken naar: IBAN: NL70RABO0112090249.

Alvast hartelijk dank!

KVK/RSIN
KVK: 41098151
RSIN: 800816250

Missie

Wat we doen

De naam MST| Mensen in beeld houden, bevat onze missie in het kort. Er zijn tal van activiteiten waarmee we langs vier actielijnen de missie concretiseren: mensen met elkaar verbinden, met mensen samen redzaam zijn, mensen helpen met basisvaardigheden en meehelpen met belemmeringen. Het MST kiest voor samen redzaam zijn. Daarom werken teamleden samen met vrijwilligers en stagiaires. Het MST werkt samen met partners in Tilburg. Landelijk zijn we betrokken bij het Netwerk Dak en het Kansfonds. 

Wat we belangrijk vinden

Werken met een bezieling die aanstekelijk is naar anderen. Een gastvrije houding, daar begint het mee. Persoonlijke betrokkenheid bij mensen is belangrijk, daarnaast empowerment: ondersteunen, versterken en bemoedigen. Waar mensen van dromen doet ertoe. Niet alle problemen kunnen wij oplossen. Wel kunnen we present zijn en meebewegen in de levens van mensen. Samen zoeken met mensen om het uithouden met hun problemen vinden we zinvol.

Achtergrond

De missie Mensen in beeld houden verschaft het MST bestaansrecht. Het MST is met dit doel in 1989 opgericht door twee religieuze congregaties: de MSC (Missionarissen van het Heilig Hart) en FDNSC (Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig hart). Het MST is schatplichtig aan de sociale traditie van deze twee congregaties. Mensen in beeld houden, betekent dat het MST op een stimulerende manier mensen in kwetsbare omstandigheden wil ondersteunen.
Het MST begon met een paar kleine ruimtes in het Missiehuis van de MSC aan de Bredaseweg, verhuisde in 2007 naar het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan omdat eind 2012 ook weer achter zich te laten voor huisvesting bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring.